انواع اسلایسر صنعتی نیمه صنعتی خانگی

با توان 10کیلو تا1000کیلو در ساعت

جهت خلال و ورقه ای و نگینی کردن میوه و سبزی(خیار-سیب- پیاز-کیوی-هویچ- سیبزمینی-گوشت-سوسیس-کالباس و ......)

اطلاعات آگهی