متوقف کردن رفتار  بی احترامی  در کودکان

امروزه اکثر والدین و کسانی که با کودکان در ارتباطهستند، معتقدند که کودکان این نسل بسیار کله شق و عصبی هستند. و در عین حال ادعا میکنند که زمانی که در این سن بودند تفاوت داشتند، باید از خودمان بپرسیم که آیا پدر و مادر ما همانند ما بوده اند؟ در این بخش در خصوص مشکلاتی که والدین امروزی ...

تبلیغ در 20 سایت و گروه تبلیغاتی تلگرام (تبلیغ رایگان)

لیست زیر بروزرسانی می شود   ردیف ف/غ وب سایت گروه تلگرام کانال تلگرام اینستاگرام 1 ف آقای تبلیغ عضویت در گروه عضویت در کانال ورود به اینستاگرام 2 ف خانم تبلیغ عضویت در گروه عضویت در کانال ورود به اینستاگرام 3 ف آقای صنعت عضویت در گروه عضویت در کانال   4 ف آقای مسکن عضویت در گروه عضویت در کانال   5 غ آقای مُد عضویت در گروه     6 غ آقای خبر   عضویت در کانال   7 ف نی نی تبلیغ عضویت در گروه عضویت در کانال ورود به اینستاگرام 8 ف تبلیغ شو...! عضویت در گروه     9 ف ایران تبلیغ عضویت در گروه     10 ف 118پلاس عضویت در گروه     11 ف تبلیغ پلاس عضویت در گروه     12 ف صنعت پلاس عضویت در ...

آقای تبلیغ